Plan i program Yacht skipper 100 brt

Go down

Plan i program Yacht skipper 100 brt

Post  Mandrak on Tue Oct 21, 2008 3:32 pm

ОБУКА за водитеља јахте-скипера (Skipper)

Yacht master

1. Обука се реализује кроз 64 наставна часа Према НПП Прилог Д.38.
2. Цена обуке 40.000,00 динара.
3. Услови уписа:
3.1. Да је слушалац старији од 18 година
3.2. Да има 12 месеци пловидбеног стажа на броду или 3 године пловидбеног искуства као управљач чамца,
завршио обуку у МСK
4. Цена испита 10.000,00 динара, административна такса 530,00 динара
5. Процедура пријаве испита:
5.1. Пријава испита Лучкој капетанији – прописан образац
5.2. Уплатница 10.000,00 дин – Накнада за испит и издавање овлашћења- yacht master
5.3. Уплатница 530,00 динара Административна такса, Буџет Републике Србије
5.4. Уверење (потврда) о завршеној обуци
5.5. 2 х фотографије – формат као за пасош (3,5х4,5 cm) – да нису старије од 6 месеци
5.6. Копија личне карте
5.7. Лична карта на увид

5.8. Слушаоц који жели Поморску књижицу (Бранкова 16 Књижара Службени лист)
5.8.1. Лекарско уверење – са Медицине рада за поморце- Нови Београд – цена око 8400 динара
5.8.2. 2 х фотографије – формат као за пасош (3,5х4,5 cm) – да нису старије од 6 месеци
5.8.3. Уверење о држављанству и Извод из матичне књиге рођених, да нису старији од 6 месеци
5.8.4. Услов за добијање Поморске књижице – положен испит по Б-1, Б-2 и медикал.
5.8.5. Страни држављанин не може да извади Поморску књижицу

5.9. Полагање испита
5.9.1. Испит се полаже у просторијама Лучке капетаније Београд
5.9.2. Испит се полаже пред комисијом коју формира Министар за инфраструктуру
5.9.3. Кандидат извлачи листић са питањима
5.9.4. Одговара на постављена питања
5.9.5. Ако положи све предмете издаје се ОВЛАШЋЕЊЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ВОДИТЕЉА ЈАХТЕ – SKIPPER
5.9.6. Ако кандидат не положи до 2 предмета – упућује се на поправни испит
5.9.7. Ако кандидат не положи поправни испит- понавља процедуру пријаве испита и плаћа поновно полагање испита.

Mandrak

Posts : 5
Join date : 2008-10-21

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum