Info za polaznike 100 bt

Go down

Info za polaznike 100 bt

Post  Mandrak on Wed Oct 22, 2008 12:52 pm

У просторијама клуба врши се обука за водитеља јахте на основу Решења Министра за инфраструктуру Републике Србије.

Обука се реализује кроз 64 наставна часа.

Наставни план се реализује кроз 7 предмета:
1. Навигација
2. Маневрисање бродом
3. Познавање брода и погонског постројења
4. Сиурност на мору
5. Поморска метеорологија и океанографија
6. Поморско право
7. Енглески језик

Настава се реализује у периоду од 06.10. до 11.12.2008. године. Термин за испит орјентационо 19. или 20.12.2008. год. у зависности од одлуке Министарства за инфраструктуру Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе.

Наставу реализују наставници са сертификатом .

Након одслушане наставе кандидат добија Уверење (потврду - certifies) о завршеној обуци о оспособљености за водитеља јахте на српском и енглеском језику.

Након тога кандидат полаже испит. Испит се полаже пред комисијом коју формира Министарство за инфраструктуру Републике Србије у Лучкој капетанији Београд. Ако положи испит добија Овлашћење (certificate) о оспособљености за водитеља јахте – Skipper (Yacht master) . на српском и енглеском језику.

Ако кандидат жели Поморску књижицу, исту може добити у Лучкој капетанији Београд.

Са овлашћењем (certificate) о оспособљености за водитеља јахте – Skipper и Поморском књижицом може да се запосли као поморац и заповеда јахтом до 100 БТ (бруто тона).ОБУКА за водитеља јахте-скипера (Skipper)

Yacht master

1. Обука се реализује кроз 64 наставна часа.
2. Цена обуке 40.000,00 динара.
3. Услови уписа:
3.1. Да је слушалац старији од 18 година
3.2. Да има 12 месеци пловидбеног стажа на броду или 3 године пловидбеног искуства као управљач чамца,
завршио обуку у МСK
4. Цена испита 10.000,00 динара, административна такса 530,00 динара
5. Процедура пријаве испита:
5.1. Пријава испита Лучкој капетанији – прописан образац
5.2. Уплатница 10.000,00 дин – Накнада за испит и издавање овлашћења- yacht master
5.3. Уплатница 530,00 динара Административна такса, Буџет Републике Србије
5.4. Уверење (потврда) о завршеној обуци
5.5. 2 х фотографије – формат као за пасош (3,5х4,5 cm) – да нису старије од 6 месеци
5.6. Копија личне карте
5.7. Лична карта на увид

MSC Yachting Club Beograd

Mandrak

Posts : 5
Join date : 2008-10-21

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum